• ثبت اختراع در آمریکا

    0
    اشتراک بارگذاری ویدئو در زیر‌کانال
    ثبت اختراع آمریکا برای مخترعانی پیشنهاد می شود که تصور میکنند اختراع آنها در این کشور خریدار دارد و یا محصول آنها فروخته خواهد شد. ثبت اختراع در آمریکا فقط حمایت از اختراع در این کشور را به ارمغان خواهد آورد. اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده آمریکا United States Patent and Trademark Office که با نام مخفف USPTO معروف است دفتر ثبت اختراعات کشور آمریکا می باشد که در الکساندریا، ویرجینیا واقع می باشد. این اداره کل تحت نظر وزارت بازرگانی آمریکا بوده و بجز وظیفه صدور گواهی های مالکیت فکری، مرجع مشاوره به رئیس جمهور و وزارت خانه ها و ادارات مربوطه می باشد. انواع اظهارنامه در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده آمریکا اظهارنامه موقت Provisional Patent اظهارنامه دائم (اصلی) Nonprovisional Patent

    جدید ترین ویدیو‌ها از ثبت اختراع در آمریکا

    هیچ اطلاعاتی در این لیست نیست.