• دفاعِ " علی علیزاده " ، از قدرتِ منطقه ای و موشکیِ ایران .

    " علی علیزاده " ، تحلیگر سیاسی ، و محقّقِ فلسفه است ، که در حالِ گذراندنِ دورهٔ دکترای فلسفه ، در انگلستان می باشد . وی ، تا مدّتی قبل ، در شبکهٔ بی.بی.سیِ فارسی ، به عنوانِ تحلیلگرِ سیاسی ، فعّالیّت می کرد . علیزاده ، از جمله مدافعینِ استراتژیِ جمهوریِ اسلامی ، در عزمِ حاکمیّتِ ایران ، برای داشتنِ قدرتِ منطقه ای و بین المللی است . در این سخنرانی ، وی ؛ با مقایسهٔ بودجهٔ ناچیزِ دفاعیِ ایران ، نسبت به دیگر کشورها ، بارِ دیگر ، از ارادهٔ ایران ، برای داشتنِ قدرتِ منطقه ای و موشکی ، دفاع می کند . استدلال این پژوهشگرِ مستقل را بشنوید .

  • 1 دیدگاه
    عکس امنیتی
    • خيلي مزخرف بود.چقد بي ادب وگستاخ بود اين مرتيکه عليزاده،هم چي از اقتدار حرف ميزد که آدم يادش ميرفت تو کشوري زندگي ميکنه که پوشک بچه تو ش نايابه .چشمتو ببندي ودهنتو باز کني هنر نکردي
      سرخورده  -  24 شهریور 1397  |  0