• توان موشکی ایران

    همانگونه که می دانید ، پس از مذاکرات منجر به توافق برجام ، قدرت های امپریالیستی ، خصوصاً آمریکا ، با ترفندهای گوناگون ، از اجرای مفاد این توافق ، سر ، باز زدند ، و در نهایت ، دولت دونالد ترامپ ، رسماً ؛ خروج خود را ، از برجام ، اعلام کرد ، و بستهٔ تحریمی خود را ، به اجرا گذاشت . در چند ویدئوی ارسالی قبل ، به محضر همراهانم در نمایش ، عرض شد ، که تقابل میان جمهوری اسلامی ایران ، و قدرت های حاکم جهانی ، یک تقابلِ ایدئولوژیک و مبنایی است ، و به همین دلیل ، قدرت های جهانی ، به چیزی جز نابودی این ایده و مبنا ؛ نمی اندیشند . آنان ، در مرحله پسابرجام ، توان موشکی ایران را ، هدف گرفته اند ، تا زمینه برای تضعیف ایران ، مهیّا شده ، و استراتژی نهائی آنان ، برای تجزیه ایران ، و تبدیل آن ، به چند کشور کوچک ، فراهم شود . در چنین شرایطی ، قدرت بازدارندگی موشک های ساخته شده ، به وسیله متخصّصان توانمند ایرانی ، تنها مانع قدرت های امپریالیستی ، برای رسیدن به این هدف است ، و درست ، به همین دلیل هم هست ، که به جای تقابل نظامی ، تحریم اقتصادی را ، انتخاب کرده اند . ویدئوی تدوین شدهٔ این همراه کوچکتان ، در ۳ بخش ، به معرّفی توان موشکی ایران ، پرداخته است : بخش اوّل : سخنان آقای حسن عبّاسی ، فعّال سیاسی و تحلیلگر مسائل استراتژیک ، که در برنامهٔ جهان آرا ، ایراد شد . بخش دوّم : معرّفی موشک های ساخت ایران ، در همان برنامه . بخش سوّم : پاسخ مستدلّ آقای جواد ظریف ، وزیر امور خارجهٔ کشورمان ، به سٶال خبرنگار خارجی ، دربارهٔ آزمایشات موشکی ایران . این ویدئو ، در پایان ؛ با آهنگی ، به نام زنده باد ایران ، با صدای یاسر بختیاری ، به پایان رسیده است . بار دیگر ، بر این نکته ، تأکید می کنم ، که در دنیای امروز ؛ متأسّفانه ؛ " عدالت " ؛ مبنای تعامل نیست ، بلکه ، " قدرت " ؛ مدار و محور حاکم ، در روابط بین المللی است ، و در چنین جهانی ، اگر ؛ قوی نباشی ، حذف خواهی شد ، و ایران ؛ برای اینکه ، حذف نشود و زیر بار عهدنامه های گلستان و ترکمانچای دیگری نرود ( با چشم پوشی ، از آنچه ، در برجام ؛ اتّفاق افتاد !!! ) ؛ گریز و گزیری از توانمند شدن ندارد .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی