• ببینید ، و به غرب باوران ؛ نشان دهید .

    کسانی که ما را ، به خشونت ، تروریسم ، فقر فرهنگی و ... ، محکوم می کنند ؛ در خلوتگاه های خود ، چنین می کنند ! . ( کشتن میمون زنده ، و خوردن مغز آن ، در رستوران های غرب ) .

    12 شهریور 1397 اخبار و سیاست
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی