• واللّه اگر در ایران بودم ، شما را محاکمه می کردم ! .

    این جمله ، پاسخِ کوبندهٔ " نجاح محمّدعلی " ؛ از عراقی های طرفدار ایران ، به " مازیار مکفی " ، روزنامه نگار مخالف ایران است . توضیح : احتمالاً ؛ مستحضر هستید ، که مدّتی است ، زمزمهٔ استفاده های جنسی زائران عراقی ، از بانوان ایرانی ، در محافل عمومی ؛ خبرساز شده است . درست ، عین همین خبرسازی ها ، در عراق و در موردِ استفاده های جنسی زائران ایرانی عتبات عالیات ، از بانوان عراقی ، مطرح گردیده است . اینکه ، آیا ؛ چنین ماجرایی ، واقعاً ؛ در مورد زائران ایرانی و عراقی ، صحّت دارد یا خیر ؛ و با فرض صحّت ، فراگیری ، وسعت ، و میزان آن ، تا چه حدّ است ، یک مسئله است ( که البتّه ، همچنان ؛ در هاله ای از ابهام قرار دارد ) ، و اینکه ؛ چنین فضایی ، با چه هدف ، یا اهدافی ، آن هم ، تنها ؛ در موردِ شهروندان دو کشور ایران و عراق ؛ منتشر می شود ، مسئلهٔ دیگری است . نجاح محمّدعلی ، در این گفت و گو ، انتشار وسیع چنین اخباری را ، محصول دروغ پراکنی های توطئه آمیز مثلّث آمریکایی _ اسرائیلی _ سعودی ، و به منظور تخریب رابطهٔ صمیمانهٔ دو کشور ایران و عراق دانسته ، و از اهداف پشت پردهٔ این توطئه ، سخن می گوید . لطفاً ؛ با دقّت ببینید و بشنوید .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی