• نجومی‌بگیران از مردم طلبکار شدند

    پرونده نجومی‌بگیران دولتی دوباره باز شد اما این بار نجومی‌بگیران از مردم طلبکار شدند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی
  • هیچ اطلاعاتی در این لیست نیست.