• چرا ؛ پوشک ، گران شد ؟

    کریم میزبان ، مدیر عامل شرکت مای بیبی ، علّت گرانی پوشک را ، عملکرد بانک مرکزی ، و بانک های عامل در تخصیص ارز ، عنوان می کند .

    15 شهریور 1397 اخبار و سیاست
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی