• 257

    ترم اولی ها!

    فرق داشنجوی ترم اول و ترم آخر! روزای اول دانشگاه خیلی جو گیر نباشین :))

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی