• مهـــم : آمریکا ، در برجــام ؛ به دنبالِ چه بود ؟

    این ویدئو ، سخنرانیِ تحلیلیِ حجه الاسلام " مهدی طائب " ، دربارهٔ " برجام " ، و اهدافِ آمریکا ، در این توافق است ، که در سالِ ۱۳۹۶ ، ایراد شد . ذکرِ دو نکته را ، در این باره ، لازم می دانم : ۱_ آگاهی یافتن ، از مسائلی نظیرِ برجام ، که با حیاتِ سیاسی _ اجتماعیِ آحادِ شهروندانِ ایران زمین ، مرتبط است ؛ از ضروریّاتِ امروزِ تک تکِ ایرانیان ، خصوصاً ؛ جوانانِ آینده نگرِ این مرزِ پُر گُهَر است ، و بالطبّع ؛ انتشارِ چنین اخباری ، یک وظیفهٔ ملّی _ میهنی است . ۲_ این سخنرانی ، در سالِ ۱۳۹۶ ؛ ایراد شده است ، و از آنجائیکه در تعاملاتِ سیاسی ، همواره ؛ احتمالِ چرخش ، و تغییرِ موضع ، وجود دارد ، چه بسا ، تحلیلِ سخنران ، دربارهٔ رئیسِ جمهور ، و تیمِ مذاکره کننده ، در حال ؛ یا آینده ، تغییر پیدا کند .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی