• تحریم های ترامپ ؛ از حرف ، تا عمل ! .

    در این ویدئو ، تحریم های اعمال شدهٔ اخیر ، که ترامپ ، آن را ، تحریم های کمرشکن نامیده است ، از حرف ، تا واقعیّت عملی ، مورد بررسی قرار گرفته است . این نتیجهٔ عینی ، در شرایطی است ، که به گفتهٔ تحلیلگران سیاسی و اقتصادی ، تحریم های آمریکا ، حتّی اگر ، به گونه ای اعمال می شد ، که دولت آمریکا ، انتظار آن را داشت ، در نهایت ، ۲۰ درصد در وضعیّت اقتصادی ایران ، تأثیر داشت .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی