• مهاجر ! .

    این مستند ، ماجرای بانویی ایرانی ، و دانشجوی مقطع دکترای روانشناسی است ، که ۱۲ سال قبل ، با یک نقّاش ، طرّاح ، و مجسّمه ساز معلول ، که متولّد مشهد بوده ، و پدر و مادرش ، از مهاجرین افغانی هستند ، ازدواج می کند ، امّا ؛ فرزندانشان ، به دلیل افغانی تبار بودن پدر ، از داشتن شناسنامه ، محروم هستند .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی