• توهین ترامپ به خبرنگار CNN .

    در کنفرانس خبری روز گذشتهٔ ترامپ ، خبرنگار CNN ، دربارهٔ مهاجران مکزیکی ، از وی ، سٶال می کند . ترامپ ، با گفتن عبارات " بنشین ! " ؛ " ساکت باش ! " ؛ " تو ؛ اجازهٔ صحبت کردن ، نداری ! " ؛ " تو ؛ خبرنگار گستاخی هستی " ؛ " CNN ، به خاطر داشتن خبرنگاری مانند تو ، باید شرمنده باشد " ؛ به این خبرنگار ، توهین کرده ، و او را ، ممنوع الورود می کند . این رفتار ترامپ ، بازتاب گسترده ای ، در محافل مطبوعاتی آمریکا داشت .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی