• 334

    لحظه دستگیری مسئول امنیتی داعش در ادلب

    لحظه دستگیری مسئول امنیتی داعش در ادلب به دست تروریست های تحریر الشام را در این ویدئو مشاهده کنید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی
  • هیچ اطلاعاتی در این لیست نیست.