• سیاست " یک بام و دو هوا ! " .

    اندیشمندی می گوید : جهان امروز ، بر مبنای " قدرت " ، اداره می شود ، نه ؛ " عدالت " . در چنین جهانی ، که قانونی ، شبیه قانون جنگل ، بر آن ، حاکم است ، حقّ ؛ با قوی تر است ! . کافیست ، به مناسبات کنونی حاکم بر روابط بین الملل ، نگاهی گذرا بیندازیم ، تا ؛ صحّت نظریهٔ این اندیشمند را دریابیم . این ویدئو ، به سیاست یک بام و دو هوای جهان امروز ، در ماجرای عربستان و قتل خاشقچی ، در برابر اتّهام زنی دانمارک به ایران پرداخته ، و این دو قضیّه را ، به عنوان شاهد مثالی ، برای مناسبات ناعادلانهٔ حاکم بر جهان امروز ، ذکر می کند . این نمونه ، و نمونه های فراوان دیگری که شاهد آن هستیم ، پاسخی است به کسانی که تلاش ایران ، برای افزایش قدرت بازدارندگی از طریق تجهیز دفاعی خود را ، برنمی تابند . در جهانی اینچنینی ، اگر ؛ قوی نباشی ؛ حذف خواهی شد : برو ، قوی شو ، اگر ؛ راحت جهان ، طلبی که در نظام طبیعت ، ضعیف ؛ پامال است

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی