0 دنبال‌ کننده
0 بازدید ویدیو

در این کانال در باره انواع الکترود ها، تفاوت الکترود جوشکاری با سیم جوش کاری و فیلر جوشکاری و روش های مختلف جوشکاری توضیح می دهیم. انواع جوشکاری TIG , MIN و جوشکاری های صنعتی و سنتی با انواع گاز های محافظ، کاربری فیلر جوش آهن، فیلر جوش آلومینیوم و انواع الکترود چدن را تشریح می کنیم.

اطلاعات کانال

تاریخ شروع فعالیت: 19 مهر 1400 تعداد ویدیوها: 1