3 دنبال‌ کننده
0 بازدید ویدیو

مبدل حرارتی دستگاهی است که عمل انتقال حرارت بین دو سیال در حال حرکت را انجام میدهد بی آنکه اختلاط یا تماس مستقیمی بین آنها صورت گیرد در نتیجه ی این انتقال حرارت ممکن است یکی از دوسیال تبخیر و یا تقطیر شده و یا بدون تغییر فاز باقی بمانند. در مبدل حرارتی عامل انتقال حرارت،اختلاف دما بین دوسیال است که موجب انتقال انرژی حرارتی می شود. در مبدل حرارتی انتقال حرارت به واسطه سطوح فلزی مانند مس، آلومینیوم، استیل و... با ضریب انتقال حرارت بالا که ما بین دو سیال قرار گرفته انجام میگیرد. هرچه سطح تماس مبدل افزایش یابد، راندمان مبدل بالاتر میرود.

اطلاعات کانال

تاریخ شروع فعالیت: 20 اسفند 1399 تعداد ویدیوها: 1