0 دنبال‌ کننده
0 بازدید ویدیو

در سال های اخیر رشد جمعیت و افزایش سرانه تولید فاضلاب به عنوان یکی از چالش های جوامع همواره مطرح بوده است. وضع قوانین محدودکننده جهت دفع فاضلاب به محیط زیست از سوی سازمان های مربوطه و همچنین هزینه های گزاف انتقال فاضلاب به خارج شهر و مشکلات مربوط به نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب، کارشناسان و طراحان سیستم های تصفیه فاضلاب را به سوی اجرای تصفیه خانه های محلی تحت عنوان پکیج های تصفیه فاضلاب سوق داد.

اطلاعات کانال

تاریخ شروع فعالیت: 04 آذر 1399 تعداد ویدیوها: 1