استبصار estebsar.ir
استبصار estebsar.ir

سایت استبصار وابسته به مرکز تخصصی مستبصرین و اولین سایت فعال در حوزه ره یافتگان به مکتب تشیع می باشد. این پایگاه در راستای ترویج مکتب حقه ی اهل بیت سلام الله علیهم و تجمیع اخبار و اطلاعات مربوط به مستبصرین و پشتیبانی فکری و عقیدتی از آنان ایجاد گردیده است . بخش های اصلی پایگاه اطلاع رسانی استبصار شامل: معرفی مستبصرین ایرانی و خارجی سرگذشت مستبصرین گفتگو با مستبصرین پرسش و پاسخ مقاله و تحلیل کتابخانه و . . . امید است با معرفی و لینک کردن این سایت، مروّج و مبلّغ مکتب تشیع باشید. سروران گرامی با معرفی مستبصرین عزیز و پایگاه های مجازی یا مراکز فرهنگی مرتبط با جریان استبصار ما را در اهداف مقدس ترویج مکتب حقه ی اهل بیت سلام الله علیهم یاری فرمایند . تازه ترین اخبار و گزارشات مربوط به مستبصرین را از پایگاه اطلاع رسانی استبصار: www.Estebsar.ir کانال تلگرام: Estebsar_ir@ پیگیری فرمایید . پل ارتباطی با سایت استبصار : Estebsar313@gmail.com پیامک: 5000100014