pepipenaab2
pepipenaab2

مواد پلی اتیلنی که در تولید لوله‌های پلی اتیلن مورد استفاده قرار می‌گیرد باید نوع مواد پلی اتیلنی که برای تولید سایر محصولات پلی اتیلنی مورد استفاده قرار می‌گیرد متفاوت باشد. لوله پلی اتیلن آبرسانی با توجه به ضخامت و فشار کاری و مواد اولیه با گرید های PE63 – PE80 – PE100 تولید میگردد که امروزه بیشترین استفاده در تولید لوله پلی اتیلن استفاده از گرید PE100 می باشد.