• 587 0

    دشمن شناسی

    در سیر الی الله موانعی هستند (هوای نفس - شیطان - منحرفان - نظام سلطه ) که به عنوان دشمن شناسی باید آنها را شناخت

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی