• 217

    کرونا ویروس با بدن چه می کند؟

    برای آن که از ابتلا به کرونا ویروس پیشگیری شود و نحوه عملمرد آن را بدانید از دکتر ریحانه مهرگان ، مشاوره های لازم را دریافت نمایید ۴۴۰۰۵۰۲۷ -۰۲۱ https://www.instagram.com/Moo.yar/ https://moo-yar.com/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%88-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی