• 145

    کتاب صوتی زندگینامه ماوراء طبیعی من (1)

    کتاب صوتی زندگینامه ماوراء طبیعی من (1) تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= پنج سالم بود و ماه رمضان و شبهای قدر بود و من در انتظار سحری بودم و زیر کرسی غلت می زدم که خوابی دیدم. دیدم که بهمراه همه اعضای خانه مان برای افطاری به خانه خدا دعوت شده بودیم و به خانه اش رفتیم. خدا که مردی کامل و قد بلند با سری تاس بود و پیرهن سفید آستین کوتاهی بر تن داشت با یک سینی چای به پذیرایی ما آمد. مادر بزرگم به بهانه زخم معده چای را برنداشت. مادر و خواهرم که آدمهای بسیار خجالتی و تعارفی بودند نیز از برداشتن چای ابا کردند. ولی من چای را برداشتم و نوشیدم. هیچ قندی بهمراه آن نبود و در واقع مثل شراب یا شربتی بود. این چای از تریاک هم تلخ تر بود و از فرط تلخی از خواب پریدم. این تلخی را در تمام عمرم در زیر زبانم احساس می کنم.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی