بایدها و نبایدهای ضدعفونی کردن تلفن همراه

189
آتش گرفتن گوشی بعد ضدعفونی کردن با الکل.
رویداد۲۴ اگر گوشی موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگر را با الکل ضدعفونی می کنید، حتما قبل آنکه موبایلتان منفجر شود و به بدترین شکل آسیب ببینید، توصیه های داخل این کلیپ را جدی بگیرید.