• 709

    مراسم کاپیتانی دومین بانوی خلبان کشور

    نشاط جهانداری دومین بانوی کاپیتان ایران، امروز امتیاز رتبه چهار را دریافت و اولین پرواز مستقل خود را تجربه کرد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی