• 382

    افشاگری جنجالی نماینده مجلس در تلویزیون در مورد غارت اموال بابک زنجانی

    چرا بابک زنجانی را اعدام نمیکنند؟ تکلیف اموال او چه شد؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی