• 149

    یادگیری زبان انگلیسی فنی است یا ذهنی؟

    در این ویدیو به شما می گوییم که برای یادگیری زبان انگلیسی باید فنی یا ذهنی عمل کنید آدرس سایت گروه آموزشی نوین تن https://englishbynovintan.ir/ آدرس صفحه اینستاگرام گروه https://instagram.com/englishbynovintan


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی