فیلم زایمان طبیعی توسط دکتر سیده فاطمه سیدی

213
دکتر سیده فاطمه سیدی متخصص زنان در خصوص زایمان طبیعی با شما صحبت خواهند کرد. برای دریافت اطلاعات ببیشتر ، مشاوره ، درمان و جراحی توسط دکترسیده فاطمه سیدی از روش های زیر اقدام نمایید.
شماره تماس مطب تهرانپارس ۷۷۸۸۳۶۱۷ ۰۲۱- ۰۹۱۰۱۳۶۳۴۶۴
اینستاگرمhttps://www.instagram.com/doctor.seyedi/
https://drfatemehseyedi.com/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c/