دوچرخه الکتریکی با آلومینیوم سری 6000

858
سیستم تعلیق دوچرخه نیز بسیار خوب طراحی شده و تجربه یک سواری نرم را برای کاربر به همراه دارد.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده