گیم

143
سیم بکسل از لحاظ بافت در نصب آسانسور در اصفهان :
این نوع سیم ، از لحاظ بافت طبق جهت بافت کلافها اسم گذاری میشوند . اگر سمت کلاف ها از چپ به راست تابیده باشند ، با علامتz روی سیم بکسل نمایش داده میشود . و به آن راست بافت میگویند . اگر جهت کلافها از راست به چپ تابیده بشود ، با علامت s روی سیم بکسل نمایش داده میشود . و به ان چپ بافت میگویند.

دلساتک دربردارنده گواهینامه پاراشوت مهندسی بهرو صنعت ساخت می باشد .

در شکل 1نصب آسانسور در اصفهان میتوانید مشاهده کنید .

سازوکار سر درب کابین به وسیله پایه با پیچ و مهره های (10،12) به روی سقف کابین وصل می شود. برای نصب اسانسور در اصفهان ، به سایت Delsatecco مراجعه کنید.
نصب اسانسور
https://delsatecco.com/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a8%da%a9%d8%b3%d9%84-%d9%88-7/
delsatecco
delsatecco 0 دنبال کننده