داغترین‌ها: #انتخابات

تصريح ام سلمه بر اينکه رسول خدا به من فرمود تو از ازواج پيامبر هستی و نگفت از اهلبيت هستی

170
تصريح ام سلمه بر اينکه رسول خدا به من فرمود تو از ازواج پيامبر هستی و نگفت از اهلبيت هستی
10 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده