سوره انسان مکی است يا مدنی ؟

83
سوره انسان مکی است يا مدنی ؟
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده