ابوبکر و ابولهب و همه اقوام پيامبر خليفه ايشان هستند طبق کلام بيننده اهل سنت

177
ابوبکر و ابولهب و همه اقوام پيامبر خليفه ايشان هستند طبق کلام بيننده اهل سنت
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده