يقين دارم اين ديوانه ميخواد بره به جهنم - خدایا یه انسان چقد میتونه ..... باشه

136
يقين دارم اين ديوانه ميخواد بره به جهنم - خدایا یه انسان چقد میتونه ..... باشه
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده