داغترین‌ها: #انتخابات

به اعتراف ابن تيميه بسياری از صحابه اميرالمومنين را مذمت ميکردند و قبول نداشتند

121
به اعتراف ابن تيميه بسياری از صحابه اميرالمومنين را مذمت ميکردند و قبول نداشتند
10 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده