• 263

    بانک‌ها چگونه به اژدهای هفت سر فساد در کشور تبدیل شده‌اند

    اسمش بانک‌مرکزی و سیاست‌گذار حوزه بانکی است، قرار بوده است شاهد و ناظر عملکرد بانک‌ها باشد اما جالب است روسا و معاونان نظارت بانک مرکزی خودشان مدیرعامل بانک‌های خصوصی و دولتی بوده‌اند!


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی