• 327

    مثل آب خوردن صاحب بانک شوید!

    با دیدن این ویدئو بهتر می‌توان فهمید که چگونه ابرپرو‌ژه‌هایی همچون ایران مال با آن حجم عظیم سرمایه‌گذاری سر برآورده‌اند و نظام بانکداری چیزی جز یک سرطان بدخیم کشنده بر پیکره اقتصاد کشور نیست!


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی