• 150

    نداشتن هدف در انجام پایان نامه (مهرداد حمصیان)

    مشكلات و بي نتيجه ماندن اغلب پايان نامه ها به دليل نداشتن هدف مشخص در انجام پايان نامه است.هدف به شما در انجام پايان نامه جهت ميدهد. هدف به ما مي گويد ميخواهيم در اين پايان نامه به چه دستاوردي برسيم. اهداف بايد براساس موضوع شما مشخص شوند.اهداف بايد واقعي و دست يافتني باشند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی