• 69

    اوریگامی - ساخت هلیکوپتر

    هنر اوریگامی از یک ورق کاغذ اشکال زیبا ایجاد می‌گردد، در حالی که حتی یک برش در کاغذ ایجاد نمیشود و همه شکل‌های اوریگامی تنها با تا خوردن کاغذ ایجاد می‌شود.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی