واکنش تند رضا عنایتی به فیروز کریمی

14
یکسری شوخی‌ها از حد بگذرد، کار خراب می‌شود/ دیگر این شوخی‌ها را تحمل نمی‌کنم چون دوره این کارها گذشته/ آقای کریمی! از خودت مایه بگذار. اگر ادامه داشته باشد دیگر سکوت نمی‌کنم.
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده