• 684

    نقض نیروی جاذبه زمین توسط بزهای کوهی

    پرواز نمونه‌ای دیگر از توانایی منحصربفرد پرندگان است که قانون جاذبه زمین را به بازی می‌گیرد. با این حال، جانداران بدون بال و پر مثل بزهای کوهی نیز نیروی جاذبه زمین را نقض می‌کنند. بزهای کوهی می‌توانند حتی از صخره‌های عمودی بالا بروند و روی لبه‌های بسیار کوچک تعادل خود را حفظ کنند. آنها با استفاده از این توانایی شگرف به راحتی از دست شکارچیانی از قبیل خرس، روباه و گرگ فرار می‌کنند.

    26 شهریور 1398 حیوانات
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی