فیلم این دنیا از حرکت باز نمی ایستد - زیرنویس فارسی

64
فیلم این دنیا از حرکت باز نمی ایستد (This World Won't Break) یک سوء تفاهم بین یک پدر و مادر باعث می شود تا دو برادر در مقابل هم قرار گرفته و اتفاقاتی رخ دهد که زندگی این دو برادر تحت تاثیر قرار می گیرد و…
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده