آغاز دسترسی جهانی به «چشم آسمان چین»

9
"چشم آسمان چین" بزرگترین تلسکوپ رادیویی تک دیافراگم در جهان است که مساحت کل سطح بازتاب آن به 250 هزار متر مربع یعنی برابر با 35 زمین فوتبال استاندارد می رسدچین 22 سال را صرف طراحی و ساخت این تلسکوپ کرده است"چشم آسمان چین" حساس ترین رادیو تلسکوپ در جهان نیز هستکه می تواند تا فاصله بیش از 13.7 میلیارد سال نوری را رصد کندبودجه ساخت این تلسکوپ بیش از 90 میلیون دلار آمریکا بوده است از امروز 31 مارس 2021، "چشم آسمان چین" به روی سراسر جهان باز شدهتا به تمام انسان ها "چشم انداز" عمیق تر در فضا دهد.
u_18873
u_18873 0 دنبال کننده