• 50

    آموزش چتربازی AFF

    برای چتربازی، سقوط آزاد و پرش از هواپیما ابتدا باید در دوره آموزشی کنید. این ویدئو گزیده ای از مراحل دوره آموزش پرش از هواپیمای آقای مصطفی عباسی در دبی توسط استاد بین المللی مهدی نقدی پری است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی