• 1,032

    اولین مصاحبه کامل بازیگر قهوه تلخ ماندانا سوری و بیماری ام اس و مشکلات او

    ام اس بغض ستاره قهوه تلخ را ترکاند: بچم راهم از دست دادم/به جرم نداشتن کرایه خانه برایم مامورآوردند MS بالاخره بغض ستاره قهوه تلخ را ترکاند: بچه ام را هم از دست دادم/بخاطر مرگ حنا با پلیس آمدند خانه ام/به جرم نداشتن کرایه خانه دوباره مامور آمد....

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی