• 54

    محمدرضا شاه پهلوی، استقبال رییس جمهور رومانی 1346

    تهران

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی