• 58

    اجرای صالح سخندان نقاشی با اشیا در عصر جدید

    فصل دوم عصر جدید - اجرای صالح سخندان (مرحله اول) قسمت نهم از مرحله اول بی‌ربط‌ترین اشیای ممکن و نامنظم‌ترین چیدمان، با تخیل و تصویر، به یک لبخند پرمعنا رسید! صالح سخندان، نخستین اجرای قسمت نهم از دور مقدماتی فصل دوم عصرجدید

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی