• 656

    آتش گرفتن حامد کارگر در مرحله دوم عصر جدید

    خطرکردن در نمایشی پر از ریسک/ نبرد با آتش در اسارتِ لباسی قفل‌شده! شعبده و بدلکاری حامد کارگر؛ آخرین اجرای برنامه دهم از دور دوم عصرجدید


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی