• 2,049

    اجرای کامل محاسبات ذهنی گروه نو اندیشان سما و پرهام در مرحله دوم عصر جدید

    نمایشی مبتنی بر قدرت اعجاب‌آورِ ذهن و توانایی نامتناهی مغز که با تماشایش، می‌توان عاشقِ علم ریاضی شد! گروه نواندیشان(سما برهانی و پرهام بنی‌اسدی)؛ دومین اجرای برنامه دهم از دور دوم عصرجدید

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی