• 259

    میز خورشیدی برای شارژ بی سیم چند ابزار

    شارژ بی سیم گوشی ها و تبلت ها پدیده تازه ای نیست، اما طراحی میزی که قادر به ذخیره کردن انرژی خورشیدی باشد و بتوان از آن برای شارژ بی سیم و همزمان چند وسیله استفاده کرد، تازگی دارد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی