• 360

    حسابگر صبا(صندوق های سرمایه گذاری-بانک)

    کسانیکه در عملیات بانکی(قسط،سود،تبدیل ریال و تومان) مشکل دارند و کسانیکه از صندوق های سرمایه گذاری استفاده می کنند و با صدور و ابطال ،درصد سود این صندوق ها سر و کار دارند پیشنهاد می شود حتماً این فیلم را ببینند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی